År - dikter

Författare
Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Trosa bokh. 1940 Sverige, Trosa 80 sidor.