Årsbok för skolan Årg. 15(1978/79)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag 1978? Sverige, Stockholm 718 sidor. 91-85096-31-8