Årsbok för skolan Årg. 17(1980/81)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag 1980 Sverige, Stockholm 720 sidor. 91-85096-36-9