Årsbok för skolan Årg. 28 (1991/92)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag 1991 Sverige, Stockholm Ca 640 sidor. med var. pag. 91-85096-54-7