Årsbok för skolan Årsbok för skolan 1989/90. Årg. 26 (1989/90)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförbundets förlag 1989 Sverige, Stockholm 652 sidor. med var. pag. 91-85096-52-0