Åsedabygden - berättelser och fakta om livet i bondbyarna i Åseda socken under de senaste 500 åren

Författare
Nils Gunnar Fenander
(Nils Gunnar Fenander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nils Gunnar Fenander, Tingsryds tryckeri AB 2018 Sverige, Ervalla 156 sidor illustrationer 21 cm