Åtalsförordnande enligt 2 kap. brottsbalken

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze, Justitiedepartementet, Regeringskansliet, Elander Sverige 2014 Sverige, Stockholm, Stockholm 90 sidor. 21 cm 978-91-38-24102-8