Återblick på förhållandet i Stockholms Allmänna barnbördshus - under de sednaste tretton åren 1835-1847

Författare
Joseph Elliot
(Statistiskt, komparativt och kritiskt behandladt af Joseph Elliot)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Joh. Beckman 1848 Sverige, Stockholm 58 sidor. : tab.