Återblickar och framtidstro i Majorna

Författare
(Kerstin Gunnemark (red).)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Etnologiska fören. i Västsverige, Novum grafiska cop. 2000 Sverige, Göteborg, Göteborg 132 sidor. ill. (vissa i färg) 21 x 24 cm