Återkomsten och andra okända dikter

Författare
Gustaf Fröding
(Gustaf Fröding i urval av Germund Michanek.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier, Bonnier 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 195 sidor.
Schildt 1964 Finland, Helsingfors 195 sidor.