Återvinning och återbruk utan egen bil - Ett demonstrationsprojekt av en frakttjänst i Stockholm stad

Författare
Fredrik Johansson
Genre
Statlig publikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
2020 Sverige, Stockholm 16