Åtgärdsgruppen Öresund - Kattegatt - Skagerrak - lägesrapport

Författare
Hans Berggren
(Hans Berggren, Anders Widell.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens naturvårdsverk 1984 Sverige, Solna 36 sidor. bilagor