Åtgärdsprogram för alkonblåvinge och klockgentiana 2007-2011 - Maculinea alcon och Gentiana pneumonanthe : hotkategori: sårbara (vu)

Författare
Thomas Appelqvist
(Åtgärdsprogrammet har upprättats av Thomas Appelqvist och Ola Bengtsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2007 Sverige, Stockholm 64 sidor. : färgill. 91-620-5686-7
Naturvårdsverket, CM gruppen 2007 Sverige, Stockholm, Bromma 64 sidor. färgill.