Åtgärdsprogram för bevarande av större vattensalamander och dess livsmiljöer - Större vattensalamander - Triturus cristatus : hotkategori: livskraftig (LC) : gäller tiden 2006-2010

Författare
Jan Malmgren
(Åtgärdsprogrammet har upprättats av Jan Malmgren.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, CM digitaltryck 2007 Sverige, Stockholm, Bromma 60 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan