Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra) - hotkategori: Sårbar (VU)

Författare
Sverige
(Programmet har upprättats av Mia Bisther, Åke Aronson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2006 Sverige, Stockholm 48 sidor. ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan