Åtgärdsprogram för martorn 2008-2012 - (Eryngium maritimum) : hotkategori: EN (starkt hotad)

Författare
Ola Bengtsson
(Programmet har upprättats av Ola Bengtsson, Thomas Appelqvist och Mattias Lindholm)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2009 Sverige, Stockholm 33 sidor. : ill. 978-91-620-5940-8
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 33 sidor. ill.