Åtgärdsprogram för martorn 2008-2012 - (Eryngium maritimum) : hotkategori: EN (starkt hotad)

Författare
Ola Bengtsson
(Programmet har upprättats av Ola Bengtsson, Thomas Appelqvist och Mattias Lindholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 33 sidor. ill. 978-91-620-5940-8
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 33 sidor. ill.