Åtgärdsprogram för näbbtrampört 2008-2010 - (Polygonum oxyspermum) : hotkategori: starkt hotad (EN)

Författare
Thomas Appelqvist
(Programmet har upprättats av Thomas Appelqvist, Ola Bengtson och Mattias Lindholm.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 25 sidor. ill. 978-91-620-5972-9
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 25 sidor. ill.