Åtgärdsprogram för ostronört 2009-2013 - (Mertensia maritima) : hotkategori: starkt hotad (EN)

Författare
Mattias Lindholm
(Programmet har upprättats av Mattias Lindholm, Thomas Appelqvist och Ola Bengtson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 27 sidor. ill. 978-91-620-5971-2
Naturvårdsverket, CM gruppen 2009 Sverige, Stockholm, Bromma 27 sidor. ill.