Åtgärdsprogram för trolldruvemätare, 2015-2019 (Baptria tibiale) - hotkategori: starkt hotad (EN)

Författare
Nils Hydén
(Programmet har upprättats av Nils Hydén.)
Målgrupp
Vuxen
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naturvårdsverket 2015 Sverige, Stockholm 58 sidor. 978-91-620-6679-6