Åtta års tjänst hos svensk bokkonst

Författare
Erik Wettergren
(Utg. av Firma Erik Dahlberg till Svenska Boktryckareföreningens 50-årsjubileum 1943 vignetterna tecknade av Yngve Berg. .)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1943 Sverige, Stockholm 7 sidor. ill.