Åtta forskningsbaserade texter - om lärande och undervisning i förskola och skola

Författare
Eva Haglund
(Eva Elisabet Haglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Läs-Skriv-Lär, ScandBook AB 2021 Sverige, Råneå, Falun 123 sidor 21 cm 978-91-527-0510-0