Åtvidabergstraktens geologi och malmfyndigheter

Författare
Nils Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1921 Sverige, Stockholm 118 sidor., 1 karta : ill.