ÖP 2000 9, Malmö som regioncentrum - dialog-pm

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Översiktsplaneavd., Stadsbyggnadskontoret 1997 Sverige, Malmö 11 sidor. : ill.