Ödegårdens kalkbruk - studie av en bortglömd industriepok

Författare
Rolf Hammarskiöld
(Rolf Hammarskiöld, Charlotte Röijer, Agneta Thornberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Inst. för kulturvård, Göteborgs univ. 1989 Sverige, Göteborg 83 sidor.