Ödipus Tyrann

Författare
Sofokles
(Sophokles nach Hölderlin bearbeitet und kommentar: Heiner Müller)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Aufbau 1969 Tyskland, Berlin 182 sidor. ill.