Ödmjukt memorial. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1766.)

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Salvius 1766 Sverige, Stockholm 64 sidor. 4:o.