Öfningsexempel till Fysikens första grunder - hufvudsakligen bearbetade efter Fliedners och Kahls exempelsamlingar

Författare
Manfred Mustafa Floderus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1889 Sverige, Stockholm 64 sidor.
Törnqvist 1875 Sverige, Lund 64 sidor.