Öfverste Benrangel - roman från Sveriges storhetstid

Författare
Nils Hydén
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Weijmers 1906 Sverige, Stockholm 782 sidor.
Weimer 1905 Sverige, Stockholm 782 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan