Ökenläkaren

Författare
E. M. Hull
(Bemynd. övers. av M. Isberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bokf. Ardor 1935 Sverige, Stockholm 224s
Wahlström & Widstrand 1924 Sverige, Stockholm 270s