Ölanda kvarn - Berättelse

Författare
Leonard Strömberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hembygden 1926 Sverige, Nässjö 216s
Nya bokförl.-aktieb. 1918 Sverige, Stockholm 244 sidor.