Ölbrygden i bibliotek och museer - en inventering

Författare
Sten Simonsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1959 Sverige, Uppsala S. 46-84 : ill.