Önnemofolk - berättelser och visor

Författare
Anna Maria Roos
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonniers juniorförl. 1982 Sverige, Stockholm 232 sidor. : ill. 20 cm 91-48-50709-1
Sv. bokförl. 1947 Sverige, Stockholm 227,(3)s : Ill
Bonnier 1927 Sverige, Stockholm 232 sidor.
Bonnier 1925 Sverige, Stockholm 230, (3) sidor. ill.
Bonnier 1921 Sverige, Stockholm 230 sidor. : ill.
Bonnier 1918 Sverige, Stockholm 233 sidor. : ill
Bonnier 1917 Sverige, Stockholm 233 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan