Öppenhetens betydelse - homo- och bisexuella i Sverige mellan perversitet och dygdemönster

Författare
Dodo Parikas
(Dodo Parikas foto: Dodo Parikas ....)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, Norstedt 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 361 sidor. ill. 20 cm