Öppenvårdsgynekologi

Öppenvårdsgynekologi är en lärobok som riktar sig främst till läkarstuderande och allmänmedicinare.

Författare
(Under redaktion av Claes Gottlieb & Bo von Schoultz författare: Torbjörn Bäckström ... illustrationer: Piroska von Gegerfelt, Ville Strååt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Liber, Gummesson 1999 Sverige, Stockholm, Falköping 286 sidor. ill. 25 cm
Liber utbildning/Almqvist & Wiksell medicin, Gummesson 1995 Sverige, Stockholm, Falköping 286 sidor. ill., diagr., tab. 25 cm