Öppet bref till unga husmödrar från en äldre husmoder

Författare
Ave, pseud. för Eva Wigström
(Bearb. fr. danskan af Ave)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
P. A. Huldbergs bokförl.-aktieb. 1879 Sverige, Stockholm 48 sidor.