Öppna samtal - från monolog till levande dialog i sociala nätverk

"Det här är en ovanlig bok skriven av en ovanlig man. Boken är ovanlig eftersom den vänder upp och ner på mycket av det vi vanligtvis tänker. Vi är så vana att tänka att problemen kommer inifrån och att förändringarna måste ske inne i den person som har problem. I den här boken sägs att framgångar och misslyckanden kommer utifrån och att förändringar sker först och främst genom det som omger oss - nämligen nätverket, språket, samtalen"

Ur Tom Andersens förord

Författare
Jaakko Seikkula
(Jaakko Seikkula översättning av Jukka Piippo förord av Tom Andersen.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Mareld, Smegraf cop. 1996 Sverige, Stockholm, Smedjebacken 238 sidor. 22 cm