Örnanäs - arbeten 2009-2010 - antikvarisk medverkan, 2010 : Örkened socken, 1158, Osby kommun, Skåne län

Författare
Jimmy Juhlin Alftberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne cop. 2009 Sverige, Kristianstad 19 sidor. : ill.