Örsingbo - Gullvalla - byte av huvudvattenledning : särskild utredning etapp 1 : RAÄ Kila 155, 157, 158, 159, 160, 185, Örsingbo 1:5, Åkersbo 1:3, Gullvalla 11:3, 2:2, Skinnarbo 1:1, Simanbo 1:5, 1:24, Östanbäck 1:5, Västerfärnebo sn, Kila sn, Västmanland

Författare
Ulf Alström
(Ulf Alström, Kaisu, Anttila.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum 2004 Sverige, Västerås [2] sidor., 4 sidor. ill.