Örter som medicin och skönhetsmedel

Författare
Helga Laux
(Helga och Hans E. Laux översättning: Maria Rolf fackgranskning: Hannelore Aly.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationsförl. 1986 Sverige, Stockholm, Spanien 157 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm