Örtofta och Håstad - kulturhistorisk konsekvensutredning inför planerat kraftvärmeverk : Örtofta socken i Eslövs kommun och Håstads socken i Lunds kommun, Skåne län : utredning

Författare
Pia Gunnarsson Wallin
(Pia Gunnarsson Wallin och Lars Persson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Enheten för kulturmiljövård, Malmö kulturmiljö cop 2006 Sverige, Malmö 42 sidor. : ill.