Öst- och Sydöstasien - kontaktresa till Thailand, Malaysia, Sri Lanka och Indien 2005

Författare
Bent D. Jørgensen
(Texter: Bent D. Jørgensen, Ingela Elofsson, Hans Hedberg foto: Ingela Elofsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
International office, Externa relationer, Göteborgs universitet 2005 Sverige, Göteborg 32 sidor. : ill. 91-7360-344-9