Upptäcktsfärd bland konstskatter - Östergötlands museums vänners gåvor under sextio år

Författare
Ulla Tham
(Ulla Tham fotograf: Lars Ekelund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östergötlands museums förlag, Centraltryckeriet 2012 Sverige, Linköping, Linköping 127 sidor. ill. 22 cm 978-91-85908-88-2
Utbildnings- och kulturnämnden vid Landstinget i Östergötland, Printex affärstr. 1989 Sverige, Linköping, Motala 20 sidor. 21 cm