Österlands mörka skugga

Författare
E. M. Hull
(Bemynd. övers. av M. Isberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1923 Sverige, Stockholm 256 sidor.