Över land och vatten till Basakata-folket - En resa till och i de svartas land -

Författare
Arvid Svärd
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B.-M:s bokförl. a.-b. 1921 Sverige, Stockholm 92,(1)s