Överflödets samhälle

Originaltitel
The affluent society Svenska
Författare
John Kenneth Galbraith
(John Kenneth Galbraith till svenska av Leif Björk, Roland Pålsson och Ulf Modin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tiden, Gummesson 1970 Sverige, Stockholm, Falköping 278 sidor.
Prisma, Seelig, Hallandsposten 1964 Sverige, Stockholm, Halmstad 311 sidor.
Tiden, Värmlands folkbl. 1959 Sverige, Stockholm, Karlstad 366 s