Översättning - adaption, interpretation, transformation - IASS 2010 proceedings : föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3-7 augusti 2010

Författare
International Association of Scandinavian Studies
(Redaktörer: Claes-Göran Holmberg och Per Erik Ljung.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lund University Open Access 2011 Sverige, Lund PDF