Översikt av den internationella debatten kring det framtida konventionella Europakrigets karaktär

Författare
Lars B. Wallin
(Lars B Wallin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Huvudavd. 1, FOA 1981 Sverige, Stockholm 240 sidor. (241 sidor.) : diagr., ill., kart., tab.