Översikter av folkmålen i Värmland, Dalarne och Norrland

Författare
Herman Geijer
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1912-1922 Sverige, Stockholm