Översiktsplan för Göteborg 1, Underlagsmaterial, Ekologiskt särskilt känsliga områden i Göteborgs kommun - utställning 1993

Författare
(Thomas Appelqvist.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stadsbyggnadskontoret, Grafisk service 1993 Sverige, Göteborg, Göteborg 90, 26 sidor.