Översten

Författare
Folke Mellvig
(Folke Mellvig.)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Finlands Television 1965 Finland, Helsingfors 28 blad